BLIR TRAKASSERT: Kvinner deltar i en demonstrasjon på Tahrirplassen i Kairo. Seksuell trakassering er blitt et stadig hyppigere fenomen i Egypt, og kvinner er særlig utsatt under demonstrasjoner. Aktivister mener at trakasseringen har som mål å skremme kvinner bort fra det offentlige rom.

Seksuell trakassering griper om seg i Egypt

KrF Kvinner vil forbli i opposisjon

krfs veivalg

Ingen av regjeringsalternativene fikk flertall i en avstemning gjort blant delegatene på KrF Kvinners landsmøte søndag. Majoriteten vil forbli i opposisjon.