Stadig flere EU-borgere mister jobb og hjem, og Røde Kors og andre hjelpeorganisasjoner forsøker etter beste evne å bistå dem med varme måltider og annen hjelp.

Røde Kors frykter fattigopprør i Europa

Tro og ærlighet

andakt

«Falske lepper er en styggedom for Herren, men de som går ærlig fram, er ham til behag.» Ordspråkene 12,22 (Studiebibelen).