Stadig flere EU-borgere mister jobb og hjem, og Røde Kors og andre hjelpeorganisasjoner forsøker etter beste evne å bistå dem med varme måltider og annen hjelp.

Røde Kors frykter fattigopprør i Europa

Derfor bør KrF velge høyresiden

debatt

Vi har samarbeidet med Solberg-regjeringen i fem år og fått mange og store gjennomslag. Da vil det være rart å felle denne før vi har sjekket ut hva vi kan få gjennomslag for i regjering.

Følge Jesus

andakt

Et Guds barn vil gjerne gjøre som Jesus, følge i hans fotspor.