Den kinesiske regjeringen kontor for religiøse spørsmål har forbudt «Den allmektige Gud»-sekten.

Kina slår ned på dommedagssekt

KrF Kvinner vil forbli i opposisjon

krfs veivalg

Ingen av regjeringsalternativene fikk flertall i en avstemning gjort blant delegatene på KrF Kvinners landsmøte søndag. Majoriteten vil forbli i opposisjon.