AFGHANISTAN: Afghanske styrker overtar gradvis ansvaret for sikkerheten i landet, og USA varsler nå at landet kan komme til å trekke alle sine styrker ut av Afghanistan innen utgangen av 2014.

Karzai får beskjed om at USA kan trekke seg ut i 2014

KrF Kvinner vil forbli i opposisjon

krfs veivalg

Ingen av regjeringsalternativene fikk flertall i en avstemning gjort blant delegatene på KrF Kvinners landsmøte søndag. Majoriteten vil forbli i opposisjon.