MØTER BARN: Statssekretær Ingrid Fiskaa (t.h.) møter barn på et aktivitetssenter for barn i regi av den norske organisasjonen Rahma Islamic Relief Fund (RIRF). På bildet er også Baber Qazi fra RIRF.

Islamsk bistand i vekst

Tro og ærlighet

andakt

«Falske lepper er en styggedom for Herren, men de som går ærlig fram, er ham til behag.» Ordspråkene 12,22 (Studiebibelen).