Hellas strever med ulovlig innvandring inn over grensene. Amnesty kritiserer nå kraftig politiets behandling av innvandrerne.

Gresk politi livsfarlig for innvandrere

KrF Kvinner vil forbli i opposisjon

krfs veivalg

Ingen av regjeringsalternativene fikk flertall i en avstemning gjort blant delegatene på KrF Kvinners landsmøte søndag. Majoriteten vil forbli i opposisjon.