KRISTENT MINDRETALL: En kvinne går forbi en av de to tradisjonelle julekrybbene som var utstilt langs Ocean Avenue i Santa Monica i fjor. Det store flertallet installasjoner var ateistiske den gang. I år får ingen med livssynsbudskap stille ut noe i dette området.

Glade jul, men ikke hellige jul

KrF Kvinner vil forbli i opposisjon

krfs veivalg

Ingen av regjeringsalternativene fikk flertall i en avstemning gjort blant delegatene på KrF Kvinners landsmøte søndag. Majoriteten vil forbli i opposisjon.