SVAKHET: I økonomisk pressede tider kommer forakten for svakhet sterkere frem, sier professor i medisinsk etikk, Jan Helge Solbakk. Bildet visere tyskere som demonstrerer mot aktiv dødshjelp.

Europa sier ja til aktiv dødshjelp

Tro og ærlighet

andakt

«Falske lepper er en styggedom for Herren, men de som går ærlig fram, er ham til behag.» Ordspråkene 12,22 (Studiebibelen).