President Barack Obama har lagt press på Representantenes hus for å få vedtatt avtalen som utsetter budsjettstupet i USA. Det er uklart om og når avstemningen i Representantenes hus vil finne sted.

Budsjettavtale møter motstand i Kongressen

Tro og ærlighet

andakt

«Falske lepper er en styggedom for Herren, men de som går ærlig fram, er ham til behag.» Ordspråkene 12,22 (Studiebibelen).