JØDE: Den israelske ambassaden i Danmark råder jøder til å skjule kalotten.

Ber danske jøder skjule davidsstjernen og gjemme kalotten

KrF Kvinner vil forbli i opposisjon

krfs veivalg

Ingen av regjeringsalternativene fikk flertall i en avstemning gjort blant delegatene på KrF Kvinners landsmøte søndag. Majoriteten vil forbli i opposisjon.