BER OM HJELP: Lederen for den russisk-ortodokse kirken, patriark Kirill, ber russere adoptere fler barn.

Bønnfaller russere om å adoptere flere foreldreløse barn

KrF Kvinner vil forbli i opposisjon

krfs veivalg

Ingen av regjeringsalternativene fikk flertall i en avstemning gjort blant delegatene på KrF Kvinners landsmøte søndag. Majoriteten vil forbli i opposisjon.