Barack Obama leder et land der syv delstater har lovgiving som hindrer ateister i å inneha offentlige stillinger,

Ateister sterkt utsatt for forfølgelse

KrF Kvinner vil forbli i opposisjon

krfs veivalg

Ingen av regjeringsalternativene fikk flertall i en avstemning gjort blant delegatene på KrF Kvinners landsmøte søndag. Majoriteten vil forbli i opposisjon.