SITTER DYPT: Rabbi Abraham Cooper hevder at antisemittismen må sitte dypt i det norske samfunnet, når ikke komiteen som tildeler Kongens fortjenstmedalje reagerte på Trond Ali Linstads antisemittiske uttalelser.

- Linstad viser hvor dypt antisemittismen sitter

Tro og ærlighet

andakt

«Falske lepper er en styggedom for Herren, men de som går ærlig fram, er ham til behag.» Ordspråkene 12,22 (Studiebibelen).