KUMMERLIG: Mange russere lever under uverdige forhold, men myndighetene lar dem seile sin egen sjø.

Økende nød blant vanlige russere

Tro og ærlighet

andakt

«Falske lepper er en styggedom for Herren, men de som går ærlig fram, er ham til behag.» Ordspråkene 12,22 (Studiebibelen).