Tallet på hiv-smittede øker kraftig i Russland, og sju av ti hiv-positive er sprøytenarkomane.

Én av hundre russere er hiv-smittet

Tro og ærlighet

andakt

«Falske lepper er en styggedom for Herren, men de som går ærlig fram, er ham til behag.» Ordspråkene 12,22 (Studiebibelen).