Viljen til å betale for å lese aviser på nett øker