Joseph Kony (født ca. 1961) er leder for Herrens motstandsarmé (LRA), en geriljagruppe som deltar i et voldelig felttog for å etablere teokratisk styre i Uganda, og som fremholder at de er basert på den kristne Bibelen og De ti bud. LRA, som har fått et skrekkinnjagende rykte for sin brutalitet mot folket i Nord-Uganda, har kidnappet rundt 30 000 barn (som barnesoldater og sexslaver) siden opprørene startet i 1999.[trenger referanse]

Hoveddelen av gruppen hans er barn, men antallet barn som har slåss for ham varierer. Når de bortfører barn, har Kony og hans hær ofte drept barnas nærmeste familie og naboer. Dermed har barna gjerne ikke noen andre valg enn å slutte seg til Kony. I 1992 omdøpte Kony gruppen sin til United Democratic Christian Army. Den 6. oktober 2008 kunngjorde Den internasjonale straffedomstolen (ICC) en arrestordre hvis hadde blitt utstedt på fem medlemmer av Herrens motstandshær -for forbrytelser mot menneskeheten. Dette etter at en lukket tiltale hadde funnet sted. Tiltaler mot Kony omfatter forbrytelser mot menneskeheten, drap, slaveri og voldtekt, plyndring og tvang av barn inn i opprørernes rekker.

Kony 2012 er en kampanje som har sitt utspring i USA. Invisible Children Inc. har lagt ut en kortfilm (Kony 2012) der det settes fokus på Konys handlinger de siste 26 årene. Målet med videoen er å gjøre verden oppmerksom på hva som foregår i Uganda. Formålet er at budskapet skal spre seg globalt gjennom sosiale og tradisjonelle medier. Kony mottok en bølge av oppmerksomhet i mars 2012 da en tretti minutter lang dokumentar på YouTube med tittelen "Kony 2012», produsert av filmskaper Jason Russell, ble publisert. Hensikten med denne filmen var å trekke oppmerksomheten mot Kony i et forsøk på å øke omverdenens engasjement for situasjonen i Uganda.

USA intensiverer jakten på Joseph Kony

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)