Mannlig omskjæring (også kalt omskjærelse) er et medisinsk inngrep som består i at man fjerner forhudenpenis hos en gutt eller mann. Behandlingen kan bli utført av medisinske eller av religiøse og kulturelle grunner.

Omskjæring av religiøse-kulturelle grunner er en omstridt prosedyre, fordi man gjør et permanent kirurgisk inngrep på barn uten samtykkekompetanse. Inngrepet kan også føre til komplikasjoner og i veldig sjeldne tilfeller til dødsfall.[1] I flere land har medisinske fagmiljøer og andre tatt til orde for et forbud mot slike inngrep på ikke-samtykkende barn; dette gjelder blant annet i hele Norden der det barnemedisinske fagmiljøet og alle barneombudene har gått inn for dette.[2] Motstandere av mannlig omskjæring kaller også inngrepet for kjønnslemlestelse (engelsk Male Genital Mutilation, MGM).[3][4][5][6]

Setter barnas helse foran omskjæring