RESERVASJONSLEGE: Dag Sele, som også er fylkesleder i Telemark KrF. Foto: Tor Weibye

Samvittighets-prinsippet ligger fast