Syria Syria
Større arabiske ekspedisjonsstyrker:
Irak Irak
Jordan Jordan
Mindre bidrag fra
Algerie Algerie
Egypt Libya
Sudan Sudan
Marokko Marokko
Saudi-Arabia Saudi-Arabia
Kuwait Kuwait
Cuba Cuba
Pakistan Pakistan
Nord-Korea Nord-Korea
Medisinske enheter:

Jom kippur-krigen (oktoberkrigen) utspant seg i 1973 mellom Israel på den ene siden og Egypt og Syria på den andre. Krigen fikk sitt navn fordi den startet på jom kippur den 6. oktober. Det israelske forsvaret var uforberedt på angrepet, men mobiliserte raskt og var i ferd med å påføre Egypt og Syria nye nederlag da en våpenhvile ble etablert under FNs beskyttelse den 24. oktober.

Krigen førte til stopp i oljeleveransene fra araberlandene og mangedobling av oljeprisene. Dette førte til den mye omtalte oljekrisen og mange land i verden ble som følge av dette rammet av økonomisk tilbakegang.

Over 50 drept i demonstrasjoner i Egypt

Vi kjem ikkje saman for å betrakte det som skjer på ei scene

debatt

Ein del som leier lovsongen i forsamlinga minner oss på at det ikkje er vi som er i sentrum for songen, det er Gud, og det er jo sant. Samtidig må vi huske på at det er vi som gjer dette. Det er vi som syng. Det er vår glede. Det er ikkje noko vi må gjere, men det er noko vi får lov til å ta del i.

Gud kjenner deg best

andakt

Så glemmer vi at Jesus har lovt å være med oss alle dager, at Han hører før vi ber og at Han til tider bare ønsker at vi skal hvile i Hans løfter.