Strandebarm prosti, også kalt «den norske kirke i eksil», presenterer seg som et frittstående, landsdekkende prosti utenfor den norske kirkens ordinære organisasjon. Det ble stiftet 1. påskedag i 1991 av prestene Børre Knudsen, Per Kørner og Ludvig Nessa. Disse tre har siden ledet prostiet, Knudsen har særlig ansvar for Nord-Norge, Kørner for Vestlandet og Nessa for Østlandet.

Noen år senere, i april 1997, ble prestene Arne Thorsen og Olav Berg Lyngmo innlemmet i prostiet. Samme år ble Knudsen vigslet til biskop for Strandebarm Prosti, og det er han den gang i dag. Resten av landet, Strandebarm prosti, sør, fortsatte som før med Kørner og Nessa som tilsynsmenn (proster). Sammen fungerer de to som biskop for Strandebarm prosti, sør, i påvente av at det også her blir vigslet biskoper. Det er også en rekke andre predikanter i Strandebarm som preker utenom de faste prestene.

Prostiet forstår seg selv som ei grein av Den norske Kirke som har frasagt seg tilsyn av offentligheten (Regjeringen, Stortinget, Kirkemøtet og Den norske Kirkes offentlig oppnevnte biskoper). Strandebarm prosti motsetter seg en rekke av statskirkens synspunkter – som for eksempel abortloven, homofili – og gjengifte etter skilsmisse. Prostiet godkjenner heller ikke kvinnelige prester og er for en full løsrivelse mellom kirke og stat, og støtter dermed ikke Gjønnesutvalgets linje i denne saken.

Norske prester roser Ugandas president for homolov

Følge Jesus

andakt

Et Guds barn vil gjerne gjøre som Jesus, følge i hans fotspor.

Denis Mukwege og lua på hodet

Denis Mukwege

Jeg vet ikke hvilken betydning lagsbevegelsen har spilt i Mukweges liv, men jeg vet at vi trenger flere kristne som bærer en slik visjon med seg, som ut fra sin tro ønsker å forandre samfunnet til det bedre.

Veivalg – verdivalg

KrFs veivalg

Et lite parti er samlet til landstyre. Et parti mange mener ikke har noen plass i norsk politikk. Et parti mange ønsker under sperregrensa. Egentlig ingen som bryr seg om møtet i det hele tatt.

Følge Jesus

andakt

Et Guds barn vil gjerne gjøre som Jesus, følge i hans fotspor.