Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) er en brukerstyrt organisasjon for pasienter, pårørende og andre som støtter foreningens formål.

Krever totalforbud mot tobakk i Norge

Trygg tro

andakt

«Han som har begynt en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.» (Filipperbrevet 1,6)