Pressestøtte er en ordning der avisbedrifter mottar direkte og indirekte statsstøtte. Formålet varierer, men som oftest er begrunnelsen knyttet til ønsket om å opprettholde et bredere mangfold av aviser. I direkte og indirekte pressestøtte så mottar norske aviser rundt 2 milliarder kroner, i tillegg mottar NRK over 4 milliarder kroner i lisensavgift fra alle som har fjernsynsapparat.

Bakgrunnen for pressestøtten var å motvirke den tiltagende avisdøden som en så stadig flere eksempler på særlig utover på 1960-tallet. Formålet med pressestøtten er derfor å sikre økonomien til aviser som ellers ikke ville ha klart seg.

Regjeringen Borten opprettet i 1966 en komité som skulle foreslå tiltak for å opprettholde en «differensiert presse» med NTB-redaktør Oddvar Hellerud som leder. Komiteens innstilling («Innstilling om tiltak for å opprettholde en differensiert dagspresse») ble levert året etter. Uttrykket «differensiert presse» har siden vært merkelappen på pressestøtten. At leserne skulle ha tilgang til ulike synspunkt og meninger i avislandskapet for å danne seg sine egne meninger. Bak lå også en holdning om at det var positivt med flere konkurrerende aviser.

Høyre og Frp vil kutte pressestøtten

Følge Jesus

andakt

Et Guds barn vil gjerne gjøre som Jesus, følge i hans fotspor.

Denis Mukwege og lua på hodet

Denis Mukwege

Jeg vet ikke hvilken betydning lagsbevegelsen har spilt i Mukweges liv, men jeg vet at vi trenger flere kristne som bærer en slik visjon med seg, som ut fra sin tro ønsker å forandre samfunnet til det bedre.

Veivalg – verdivalg

KrFs veivalg

Et lite parti er samlet til landstyre. Et parti mange mener ikke har noen plass i norsk politikk. Et parti mange ønsker under sperregrensa. Egentlig ingen som bryr seg om møtet i det hele tatt.

Følge Jesus

andakt

Et Guds barn vil gjerne gjøre som Jesus, følge i hans fotspor.