- Nå opp­ford­rer jeg alle de nes­ten 18.000 som stem­te på De Krist­ne til å melde seg inn i par­ti­et og der­ved gi oss både øko­no­mis­ke og men­nes­ke­li­ge res­sur­ser til å fort­set­te kam­pen for fa­mi­li­en, pen­sjo­nis­te­ne og de ut­slåt­te, skriver partileder Erik Selle i denne kommentaren.

De Kristne og valget

Forbudt i Finland, marsjerer i Norge

Den Nordiske Motstandsbevegelse

Den Nordiske Motstandsbevegelse ble oppløst av en finsk domstol etter at de sparket og drepte en motdemonstrant i Helsingfors. Nå marsjerer gruppen i norske byer.