Blanche Majors Forsoningspris tildeles personer eller organisasjoner som på ulike plan engasjerer seg i forsoning og forsoningsprosesser.

Den er kommet i stand ved initiativ fra Helga Arntzen, ideologen og gründeren av Aktive Fredsreiser. Prisen deles ut hvert år, og går til personer eller institusjoner som har utmerket seg i arbeidet med å forsone parter som er, eller har vært, i konflikt. Prisen skal være med på å peke på viktigheten av forsoningsarbeidet som et ledd i fredsskapende arbeid.

Blanche Major er død

Følge Jesus

andakt

Et Guds barn vil gjerne gjøre som Jesus, følge i hans fotspor.

Denis Mukwege og lua på hodet

Denis Mukwege

Jeg vet ikke hvilken betydning lagsbevegelsen har spilt i Mukweges liv, men jeg vet at vi trenger flere kristne som bærer en slik visjon med seg, som ut fra sin tro ønsker å forandre samfunnet til det bedre.

Veivalg – verdivalg

KrFs veivalg

Et lite parti er samlet til landstyre. Et parti mange mener ikke har noen plass i norsk politikk. Et parti mange ønsker under sperregrensa. Egentlig ingen som bryr seg om møtet i det hele tatt.

Følge Jesus

andakt

Et Guds barn vil gjerne gjøre som Jesus, følge i hans fotspor.