Avis i Dubai: Dalelv dømt fordi hun trakk voldtektsanmeldelsen

Gud kjenner deg best

andakt

Så glemmer vi at Jesus har lovt å være med oss alle dager, at Han hører før vi ber og at Han til tider bare ønsker at vi skal hvile i Hans løfter.