WikiLeaks er et varsler-nettsted som publiserer lekkede dokumenter fra styresmakter og andre organisasjoner, og samtidig holder kildene anonyme. Det blir finansiert av private donorer, som alle er anonyme, og tar ikke imot penger fra statlige myndigheter eller store selskaper. De har 5 ansatte og over 1000 medarbeidere.

WikiLeaks dukket opp på Internett i januar 2007.[2] Nettstedet hevdet at det ble «grunnlagt av kinesiske dissidenter, journalister, matematikere og teknologer fra oppstartselskaper, fra USA, Taiwan, Europa, Australia og Sør-Afrika».[3] De som opprettet WikiLeaks har ikke blitt formelt identifisert.[4] Nettstedet har blitt representert i offentligheten siden januar 2007 av Julian Assange og andre. Assange beskriver seg selv som medlem av WikiLeaks' rådgiverstyre.[5] Nyhetsjournalister i avisen The Australian har kalt Assange for «grunnlegger av WikiLeaks».[6] Per juni 2009 hadde nettstedet over 1 200 registrerte frivillige[3] og listet et rådgiverstyre bestående av Assange, Phillip Adams, Wang Dan, C. J. Hinke, Ben Laurie, Tashi Namgyal Khamsitsang, Xiao Qiang, Chico Whitaker og Wang Youcai.[7] Til tross for å stå på listen, da Khamsitsang ble kontaktet av magasinet Mother Jones i 2010 hevdet han at selv om han hadde mottatt en e-post fra WikiLeaks hadde han aldri gitt sitt ja til å være rådgiver.[8]

Den 25. juli 2010 ga WikiLeaks 91 731 dokumenter til The Guardian, The New York Times, og Der Spiegel. Dokumentene var relatert til krigen i Afghanistan fra januar 2004 til desember 2009, og beskriver enkelthendelser som beskytning av egne soldater og angrep på sivile. Lekkasjens omfang ble av Julian Assange sammenlignet med avsløringen av The Pentagon Papers1970-tallet. Dokumentene ble offentliggjort den 25. juli 2010.[9][10][11][12]

Assange: - Snowden er en helt

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)

Tjenestedeling i NLM

debatt

Behovet er til stede for å snakke sammen ansikt til ansikt. Likevel er det noen som misforstår, og derfor et nytt innlegg fra meg.

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)