Helseproblem: Redd Barna støtt
...
Helseproblem: Redd Barna støtter et forslag om pornofilter fordi de oppfatter nettporno som et stort helseproblem og fordi faren for overgrep øker gjennom at barn eksponeres sterkt for sex på nett. Morgenbladets samfunnsredaktør, Lena Lindgren, tok også sist uke til orde for å skåne barn og ungdom for en omseggripende, rå seksualisering. Foto: Illustrasjonsfoto: Leah-Anne Thompson, Yayimages
Nå kan porno-filter bli innført også i Norge
Del
Storbritannia har innført det allerede. Nå kan 
et KrF-forslag om pornofilter få støtte i Stortinget.

Etter en sommer der barns eksponering for nettsex har fått mye medieoppmerksomhet, er Kristelig Folkepartis stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad mer enn klar for å ta opp igjen sitt forslag fra 2012 om å innføre pornofilter.

For fire år siden kom forslaget i forbindelse med KrFs programarbeid. Nå vil han fremme det som et dokument 8-forslag på Stortinget , og Ropstad er utålmodig. Han vil gjøre det så snart som mulig etter at Stortinget er kommet sammen i oktober, og han ber andre partier stemme på forslaget, ikke bare si seg positive.

LES: Vil skjerme familien mot skjermbruk

Automatisk sperre

Ropstads forslag handler om å pålegge leverandører av mobil- og nettjenester å levere routere med sperre mot pornografi.

– Det jeg tenker, er at tilbyderne pålegges å levere routere med en sperre som er påslått når den installeres, sier Ropstad til Dagen. Dermed vil tilgangen til sider med pornografisk og seksuelt innhold automatisk være blokkert. Han vil at standardinnstillingen skal være et påslått filter og at kunder som ønsker at filteret skal slås av, må gjøre dette aktivt selv.

Dette er i hovedsak den samme ordningen som tidligere statsminister David Cameron fikk innført i Storbritannia i 2013.

Dagen skrev i går at  Redd Barna  oppfatter nettporno som et stort helseproblem og at faren for overgrep øker gjennom at barn eksponeres sterkt for sex på nett.

Morgenbladets samfunnsredaktør, Lena Lindgren, tok også sist uke til orde for å skåne barn og ungdom for en omseggripende, rå seksualisering.

Barneombudet gikk allerede for 15 år siden inn for pornosperre for å beskytte barn mot inntrykk de ikke er modne for.

Toppe positiv

Dagen har kort presentert Ropstads forslag på telefon for Senterpartiets stortingsrepresentant Kjersti Toppe, og det virker som KrF kan håpe på støtte fra en gammel sentrumskamerat i dette spørsmålet.

– Jeg tenker at dette ikke er et ekstremt forslag, sier Toppe.

Hun mener at en løsning der man må gjøre noe aktivt for å få tilgang til nettsider med pornografisk materiale eller sider der barn utsettes for overgrep, ikke handler om sensur.

– Slik du forteller meg om dette, at det er snakk om at slikt materiale ikke skal bli lett tilgjengelig, synes jeg dette er noe vi kan vurdere å være med på, sier hun – med forbehold om at hun ikke har sett hvordan forslaget er formulert.

LES: Ødeleggelsen er et tastetrykk unna

Bredere støtte

– Jeg vil tro at flere partier kan støtte dette, men det kommer an på hvordan man formulerer forslaget. Hvis man ber regjeringen utrede saken, tror jeg en kan få flertall for det. Da kan man oppdage eventuelle konsekvenser som man ikke har sett. Det er alltid greit å få en slik saksutredning og se på om det for eksempel må lovendringer til eller ikke. Man bør være sikker på hva man vedtar, så det ikke oppstår andre og utilsiktede konsekvenser enn dem man hadde med forslaget, sier Toppe som er medlem i helse- og omsorgskomiteen, men også skygger justiskomiteen hvor Senterpartiet i denne perioden ikke har noe medlem.

Ropstad er glad for Senterpartiets åpenhet for forslaget, men ønsker sterkt bevegelse i saken.

Selve forslaget hans lyder slik i utkastet: ««Stortinget ber regjeringen om å pålegge mobiloperatører og internettleverandører å tilby gratis filter som sperrer tilgang til pornografi.»

– Kan du eventuelt omformulere forslaget for å få det igjennom, eller er det hogd i stein?

– Nei, det er ikke hogd i stein, men jeg er litt lei av vurderinger. Vi må komme videre, sier Ropstad.