KLANG: Skjult i vegger og tak er det et omfattende etterklangsanlegg som gjør at kirkerommet, etter behov, kan være enten helt dødt eller ha etterklang som i en katedral.  Foto: Lill Tonje Johansen, Lima Foto

Har ventet på kirke i 50 år

Gud kjenner deg best

andakt

Så glemmer vi at Jesus har lovt å være med oss alle dager, at Han hører før vi ber og at Han til tider bare ønsker at vi skal hvile i Hans løfter.

Lykkeland

kulturnotat

Serien så langt gir inntrykk av at bedehusbyen Stavanger måtte ta et oppgjør med kristen tro og tradisjonelle kristne verdier for å kunne ta steget over i det forlokkende lykkelandet.

Gud kjenner deg best

andakt

Så glemmer vi at Jesus har lovt å være med oss alle dager, at Han hører før vi ber og at Han til tider bare ønsker at vi skal hvile i Hans løfter.