KRITISK: Sturla Stålsett mener Bispemøtets vedtak kan gi inntrykk av at det finnes to ekteskap i Den norske kirke.  Foto: Astrid Dalehaug Norheim

Stålsett kritiserer bispeforslag

Følge strømmen?

andakt

«Jeg vil lære deg og vise deg den veien du skal gå. Jeg lar mitt øye hvile på deg og gir deg råd.» Salme 32,8.

Følge strømmen?

andakt

«Jeg vil lære deg og vise deg den veien du skal gå. Jeg lar mitt øye hvile på deg og gir deg råd.» Salme 32,8.