KRITISK: Sturla Stålsett mener
...
KRITISK: Sturla Stålsett mener Bispemøtets vedtak kan gi inntrykk av at det finnes to ekteskap i Den norske kirke. Foto: Astrid Dalehaug Norheim
Stålsett kritiserer bispeforslag
Del
Åpen folkekirkes leder Sturla Stålsett mener Bispemøtets uttalelse om vigsel av samkjønnede par er «uklar og utilstrekkelig».

«Like lite som det kan finnes «to dåp» med ulike ­rettigheter eller ulik «gradering» i en kirke, kan det finnes «to ekteskap»», skriver Stålsett i et innlegg på verdidebatt .

«Oppslutningen om valget og det tydelige valgresultatet viser, slik vi ser det, at kirken står sterkere og mer samlet som folkekirke etter kirkevalget. Helt avgjørende er det at spørsmålet om likekjønnet vigsel nå kan bli løst på en måte som gjør slutt på uverdig forskjellsbehandling, og som er i samsvar med holdningen til flertallet av de som stemte ved kirkevalget» , skriver Stålsett.

Han mener kirken fortsatt kan leve med forskjellige syn på ekteskapet, men kan få en «likestilt og likeverdig praksis».

I innlegget fastholder Stålsett sin anerkjennelse av biskopenes enstemmige vedtak om å åpne for likekjønnet vigsel som ordinær liturgisk ordning i alle menigheter. Samtidig synes han formuleringene deres kan tyde på at det finnes to ekteskap i Den norske kirke. Det mener han må unngås.

«Vi vil arbeide i retning av en felles liturgi for ekteskapsinngåelse for likekjønnede og ulikekjønnede par„ skriver Stålsett, som påpeker at det er Kirkemøtet og ikke Bispemøtet som har ansvaret for utformingen av en slik liturgi.

«Her er det naturlig at det gis rom for valg, forskjeller og ­nyanser både når det gjelder ord, handlinger, bønner og tekster – ut fra den konkrete situasjon og det paret som det feires vigsel for. Slike varianter i liturgiske ordninger er vanlig, og gir rom for helt nødvendig kontekstualisering og pastoralt skjønn» skriver Stålsett .

Les også:

Bli om bord i Den norske kirke

Hallaråker ufarliggjør

Kampen for evangeliet

– Hallaråker snikinnfører liberalteologi

Kan oppfordra bedehusfolket til å forlata kyrkja

 bispemøtet,ekteskap,homofili,sturla stålsett,vigselsliturgi,homofile,likekjønnet ekteskap,den norske kirke,åpen folkekirke