MAKT: Åpen folkekirke kan bestemme mye av det som skal vedtas på Kirkemøtet de neste årene. Men spørsmålet er om de vil opptre som en blokk. Her avstemning fra årets møte.  Foto: Johannes Ek Reindal

Slik vil Stålsett bruke makten i kirken