TAKKSAM: Sokneprest Arne Mulen set pris på at den røynde indremisjonsleiaren Karl Johan Hallaråker støttar Bispemøtets forslag til løysing i striden om vigsel av samkjønna par.  Foto: Tore Hjalmar Sævik

Prest takksam for Hallaråker-støtte

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)

Tjenestedeling i NLM

debatt

Behovet er til stede for å snakke sammen ansikt til ansikt. Likevel er det noen som misforstår, og derfor et nytt innlegg fra meg.

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)