RASKT: Arbeidet med vigselsliturgi for likekjønnede par går raskt. Men på en skikkelig måte, forsikrer Paul Erik Wirgenes i Kirkerådet.  Foto: Yayimages

Kirken sliter med å finne bibeltekster