RASKT: Arbeidet med vigselslit
...
RASKT: Arbeidet med vigselsliturgi for likekjønnede par går raskt. Men på en skikkelig måte, forsikrer Paul Erik Wirgenes i Kirkerådet. Foto: Yayimages
Kirken sliter med å finne bibeltekster
Del
Forslaget til liturgien for vigsel av likekjønnede, ligner mye på nåværende liturgi. Men mann og kvinne er i stor grad byttet ut med kjærlighet.

«Når to mennesker velger å leve sammen i ekteskap, stadfester Gud dette fellesskapet med sin velsignelse. Det er Guds gode gave. Å leve sammen i ekteskap er å leve i tillit og kjærlighet, dele gleder og sorger og trofast stå ved hverandres side livet ut».

Slik starter skriftlesningsdelen i forslaget til den nye likekjønnede vigselsliturgien som Kirkerådet behandler på sitt møte i neste uke.

Tekster

Den nye liturgien har ikke med seg tekstene fra 1. Mosebok og Matteus 19, som tradisjonelt har konstituert ekteskapet. I stedet har man tatt tekster fra Salmenes bok 36, 6-10 og 1 Johannes 4, 7-12.

Avdelingsdirektør Paul Erik Wirgenes , i avdeling for menighetsutvikling i Kirkerådet, har sittet i sekretariatet for Nfg. Han sier til Dagen at bibeltekstene bød på en utfordring.

– Vi har ikke veldig mange ekteskapskonstituerende tekster. De få vi har handler om mann og kvinne. Matteus 19 handler for eksempel ikke om ekteskap, men mot skilsmisse. Sånn sett har det vært en viktig jobb å finne tekster som svarer til denne situasjonen.

UTFORDRENDE: Paul Erik Wirgenes og de andre i Nfg har jobbet hardt med å finne bibeltekster til den nye vigselsliturgien. Foto: John Solsvik
 

Han forteller at Nfg i utgangspunktet anbefalte fire skriftsteder til den nye liturgien, men at ingen av dem måtte leses under vielsen.

– Innstillingen til Kirkerådet ble to tekster som må leses.

– I forslaget er det ingen henvisning til at ekteskapet er innstiftet av Gud. Hvorfor ikke?

– Ekteskapet er ikke et sakrament som hviler på innstiftelsesord, slik dåpen og nattverden gjør. Ekteskapet har ikke en slik status i luthersk teologi. Det er en borgerlig ordning, som har sin kilde og inspirasjon i bibelske fortellinger om Guds kjærlighet. De bibelreferansene vi har tatt med ivaretar dette.

INNLEGG: Gjør døren høy, gjør porten vid

Å bruke mer allmenne tekster i vielser er uansett ikke uvanlig, forklarer Wirgenes.

– Bibeltekstene i vigsel har tradisjonelt vært tekster om søskenkjærlighet. Den liturgien vi har i Den norske kirke i dag er kanskje den liturgien som har vært mest rettet mot kjønn og emosjonell kjærlighet. Den henter opp mann-kvinne-perspektivet mye mer enn tidligere vigselsliturgier.

Forslaget til ny liturgi likner mye på den eksisterende liturgien, noe som var et krav i vedtaket fra Kirkemøtet.

brudepar,den norske kirke,ekteskap,kirkemøtet,kirkerådet,kjønn,km16,paul erik wirgenes,vigselsliturgi,ekteskapet,homoekteskap,homofili,vigsel av likekjønnede,likekjønnet vigsel,kirken,dnk,liturgi,bibelen,ordet,skriften,bibelvers,bibeltekster