PERSONLIG: Bjørn Helge Sandvei fortalte om egne erfaringer med å ha en homofil legning og samtidig være overbevist om at det ikke er Guds vilje at han skal leve den ut.  Foto: Tore Hjalmar Sævik

Er homofil, støtter ikke homovigsel

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)