VIDEO: Vebjørn Selbekk intervjues av journalist Johanna Magdalena Husebye om KrFs veivalg. FOTO: Simon Sæthren

Vebjørn Selbekk svarer om situasjonen i KrF