FORNÆRMELSE: – Resolusjonsforslaget er en fornærmelse mot USA, og dette vil ikke bli glemt, sa FN-ambassadør Nikki Haley i forbindelse med avstemmingen i Sikkerhetsrådet.  Foto: Richard Drew, AP Photo / NTB scanpix

– FN gjør mer skade enn nytte

Sex – tabuemne i kirken?

Menighetsdoktoren

– Vi vil oppfordre pastorer og ungdomsledere å ta dette temaet på alvor, skriver Menighetsdoktorene.

Barn og unge forfølges for troen på Jesus

trosfrihet

Noen av barna får først høre om sine foreldres og besteforeldres tro etter at de har flyktet fra Nord-Korea. Barn forteller at foreldrene har lest svært stille fra en hemmelig bok som barna aldri fikk se i.

Trosfrihet under press

I fokus

Over hele verden ser vi nå en urovekkende tendens til at religion, etnisitet og nasjonalisme blandes sammen av populistiske politikere og religiøse ledere.