Studieboken Tro mellom venner
...
Studieboken Tro mellom venner – som i helgen ble lansert i Misjonssalen i Oslo – vil gjøre kristne tryggere i å knytte vennskap med muslimer og dele troen sin innefor rammen av en tillitsbasert relasjon. Her sammen med forfatter Steve Bell (t.h) Foto: KPK
– Kom deg ut av 
«kristenbobla»
Del
Utgivere av kursboken «Tro mellom venner» mener kristne har godt av å knytte nære vennskap med muslimer.

– Det hadde jo vært fint om kursboken fikk den konsekvensen at flere flyttet ut av de «kristne boblene», og aktivt søkte kontakt med mennesker fra andre kulturelle og religiøse bakgrunner, sier Morten Dahle Stærk, markedssjef i Lunde og Luther forlag.

– Meningsfull utgivelse

Ifølge Stærk er utgivelsen av studieboken og kursheftet « Tro mellom venner», som i helgen ble lansert i Misjonssalen i Oslo, noe som treffer en nerve i deres forlagsvirksomhet.

– Dersom det skal være noen mening med å drive et kristent forlag må det være å gi ut bøker som utruster kristne til å leve ut kristenlivet i hverdagen, og dele det med mennesker der de bor. Vi opplever at denne boken gjør nettopp dette, sier Stærk.

Markedssjefen oppgir at hensikten med studieboken og kursheftet er å utruste kristne til å knytte nære vennskap med muslimer. Flere kristne organisasjoner skal ha meldt sin interesse for boken, ifølge Stærk.

Les Dagens lederartikkel: Flytt til Groruddalen

Vil fjerne fordommene

Nina Janne Dalseth som har oversatt « Tro mellom venner» til norsk har i flere år vært en pådriver for å få utgitt kursboken her til lands.

Det var under et islamkurs i All Nations Christian College i London i 2004 at hun først kom over materiellet. Kort tid etter tok hun kontakt med Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) hvor hun ble ansatt i en 50% prosjektstilling høsten 2011 for å jobbe med oversettelsen.

– Denne boken har vært etterlengtet i dialogen med muslimer, mener Dalseth.

– Mediene rapporterer ofte bare om de negative hendelsene knyttet til islam, og også i flere kristne sammenhenger kan folk sitte inne med stereotypier og usikre følelser som holder dem tilbake fra å ha et nært forhold til mennesker med en muslimsk tro, legger hun til.

Misforstått «vennskapsevangelisering»

Steve Bell, forfatter av boken - som på engelsk har tittelen « Friendship first» – mener kristne i Vesten trenger å gjenoppdage verdien av vennskap, særlig vennskap på tvers av kulturelle og religiøse bakgrunner.

– «Vennskapsevangelisering» har lenge vært et mye brukt uttrykk blant kristne kretser i Vesten, men det er et kunstig og misvisende begrep. Ofte kan det signalisere at det vi egentlig er ute etter er å «evangelisere», bare at vi bruker vennskapet som fremgangsmåte, hevder Bell.

– Ser vi egentlig verdien av vennskap i seg selv? Er vi oppriktig interessert i menneskers liv og deres bakgrunn? Vi må gjerne ønske at mennesker skal bli kjent med Jesus, men vi kan ikke bruke vennskap som et middel, legger han til.

– Sett vennskapet først

Bell mener kristne i Vesten altfor lett lar seg prege av den sekulære individualismen og en tilnærming til formidling av evangeliet i form av «verbal meningsutveksling», mens mennesker med en muslimsk bakgrunn vil kjenne seg lite igjen i dette.

– En muslim vil som regel alltid sette vennskapet først, og observerer om du er en person som bryr deg før du i det hele tatt har åpnet munnen din, sier Bell.

Siden 2002 har Bell ivret for å hjelpe kristne til å forstå islam, og bli mer trygge og åpne i møte med muslimer i sitt nærmiljø. Det var hendelsene etter 11. september 2001 som fikk han til å engasjere seg på fulltid for å fremme en mer ydmyk og vennlig tilnærming til muslimer.

– Flytt til Groruddalen

Både med Dahlseth og Stærk håper boken også kan ha en positiv innvirkning på hvor kristne velger å bosette seg i Norge.

– Jeg forstår at mange kristne familier tenker på hvor de ønsker at barna deres skal vokse opp, og at det er mange hensyn å ta, men vi kan gjerne oppfordre hverandre til å ta litt utradisjonelle valg, sier Dalseth.

I likhet med Stærk har hun valgt å bosette seg i Groruddalen i Oslo – en bydel med en stor innvandringsandel – og begge mener vi har mye å lære av mennesker med muslimsk bakgrunn.

– Mange muslimer er mer Gud-sentrerte i sitt dagligliv enn oss, og kommer fra kulturer med sterke vennskaps- og familiebånd. Gjennom å knytte vennskap til mennesker med muslimsk bakgrunn blir vi mer vant til å snakke om tro som en integrert del av livet, mener Stærk.

Studieboken « Tro mellom venner» ble utgitt på norsk i juli 2014 av forlagene Luther og Prokla media. I helgen ble kurspakken, som utgis i samarbeid mellom Lunde og Luther forlag, presentert, og kursheftet vil utgis i løpet av våren.

Les også: Mange unge kommer til tro på Jesus

oslo,groruddalen,vesten,steve bell,islam,nina janne dalseth,studiebok,lunde og luther forlag,morten dahle stærk,religion,kultur,kristen,kristenboble,muslimer,vennskap,venner,tro,bok,kursbok