Forsker på vennskap blant ungdommer
Del
Halvparten av Oslo-ungdom med innvandrerbakgrunn har nesten bare venner som også har innvandrerbakgrunn. 84 prosent av barn uten innvandrerbakgrunn har nesten bare helnorske venner.

Det kommer fram i NOVA-rapporten « Vennskap, utdanning og fremtidsplaner » fra 2012, som omtales i Aftenposten lørdag.

Her ble nær 2.500 Oslo-ungdommer med og uten innvandrerbakgrunn spurt om de har venner med foreldre født i Norge eller i utlandet. Det viste seg at nesten halvparten av ungdommene med innvandrerbakgrunn var i vennemiljøer der alle eller de fleste har innvandrerforeldre.

Det er en klar sammenheng mellom innvandrerandelen i de ulike bydelene og ungdommenes sosiale nettverk, men selv i de mest innvandrertette bydelene, som Alna, Stovner og Søndre Nordstrand, har 35 prosent av de «norske» ungdommene mer eller mindre bare «helnorske» venner.

Ifølge undersøkelsen er det pakistansk ungdom, den mest etablerte og velintegrerte innvandrergruppen, som i størst grad holder seg til andre innvandrere.

– Etnisitet viktig

NOVA-forsker Ingunn M. Eriksen sier til Aftenposten at hun har ingen illusjoner om en «fargeblind» generasjon etter tre år sammen med en videregående-klasse på en typisk «innvandrerskole».

Egentlig var forskningstemaet hennes kjønnsforskjeller. Men da hun så hvordan elevene fra første time plasserte hverandre som «utlendinger» og «norske», byttet hun tema.

– Splittelsen skjedde umiddelbart. Etnisitet var kjempeviktig, nærmest altoppslukende for dem, sier forskeren, som ble fascinert av hvordan klassen straks delte seg i «dem» og «oss».

Bekymret

Byforsker Bengt Andersen har studert flerkulturelle ungdomsmiljøer i Oslo øst og Groruddalen. Han sier at de fleste velger venner som ligner en selv.

– Så kan vi jo spørre om det er et problem. Hvis folk lærer norsk, går på jobb, betaler skatt og ikke er i konflikt, sier han.

Ungdomsforsker Tormod Øia er mer bekymret.

– Når det norske mangler i det multikulturelle ungdomsmiljøet, er det mildt sagt ugreit. Får du ikke innsikt i det norske samfunnet gjennom jevnaldrende, går du glipp av en helt vesentlig dimensjon, sier han.

Minoritetsspråklige barn er i flertall på 59 av 140 grunnskoler i Oslo. Ingen av skolene ligger vest i byen. På 16 skoler har mer enn åtte av ti elever et annet morsmål enn norsk, viser tall fra Oslo kommune .

forskning,tormod øia,bengt andersen,fremtidsplaner,utdanning,nova,innvandrerbakgrunn,vennskap,venner,oslo-innvandrer-undersøkelse,innenriks,nyheter,politikk,Familie og barn,norge,Riksnyheter,oslo