JERUSALEM: Ifølge en oversikt fra selskapet EuroMonitor er Israels hovedstad nå det turistmålet i verden som opplever størst økning i antall besøkende.  Foto: Kenneth Fjell Rasmussen

Tidenes rekord for israelsk turisme

Trygg tro

andakt

«Han som har begynt en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.» (Filipperbrevet 1,6)