VALGKAMPÅPNING: I helgen åpnet
...
VALGKAMPÅPNING: I helgen åpnet KrF den nasjonale valgkampen. I en regnvåt Bergen inntok toppolitikerne i KrF scenen med luftgitar og tangenter. Med nestleder Dagrun Eriksen på bass, finanspolitisk talsperson Hans Olav Syversen på tangenter og partileder Knut Arild Hareide på gitar - alle med playback - rocket KrF valgkampåpningen. Foto: Astrid Dalehaug Norheim
KrF går på stemmejakt hos minoriteter
Del
KrF henvender seg til 
polakker, eritreere og andre innvandrermiljø for å få nye velgere og tillitsvalgte.

– Utfordringen blir å mobilisere dem, sier forsker Johannes Bergh.

Den norske befolkningen blir stadig mer sekulær, viser velgerundersøkelsen fra Institutt for samfunnsforskning som ble presentert forrige uke.

En rekke av KrFs lokallag jobber nå systematisk for å vinne velgere og nye politikere i verdikonservative innvandringsgrupper. De henvender seg både arbeidsinnvandrere med utenlandsk statsborgerskap og norske statsborgere med utenlandsk bakgrunn.

– De kan være med å vippe valget, sier KrFs listetopp Dag Inge Ulstein i Bergen.

LES OGSÅ: Hareide vil over 6 prosent

Norskkurs og brosjyrer

KrF-politikeres personlige kontakt med sentrale personer i de forskjellige minoritetsmiljøene blir fremhevet som viktig for å nå miljøene.

I Bergen jobber KrF inn mot 
flere minoritetsmenigheter og den katolske menigheten St. Paul .

I september kommer partileder Hareide til fellesmøte med minoritetsmenighetene i Bergen. Han skal også besøke menigheten og skolen St. Paul, samt den katolske bistandsorganisasjonen Caritas i Bergen , som har åpnet senter for utenlandske arbeidere i byen.

I Stavanger og Sandnes har partiet jobbet systematisk mot polske arbeidsinnvandrere. KrFKvinner har arrangert debatter og norskkurs for polakker. Det er polakker på valglistene i begge byene. En brosjyre på polsk presenterer KrFs kandidater i de to byene.

I Haugesund er KrFs valgprogram oversatt til polsk .

I Egersund er flere titalls burmesere med menighetsbakgrunn medlemmer i KrF. De har også tillitsverv.

I Tromsø står Millicent Adubofour, som er født i Ghana, på andreplass på KrF-lista.

I Vadsø sitter Richard Nsamba i kommunestyret. Makda Sibhatu fra Eritrea er satt opp på 6. plass på valglista.

LES OGSÅ: SV-leder «vil gå i pluss»

Oppsøker

Fylkessekretær Heidi Aarmo Lund i Troms KrF sier til Dagen at det handler om å bevisst oppsøke menigheter og organisasjoner med høy andel folk fra minoritetsmiljø.

– Min opplevelse er at det er når KrF-medlemmer er engasjert i tiltak for flyktninger og bygger vennskap med nyinnflyttede, er det der de beste samtalene om verdispørsmål og politikk skjer, sier Aarmo Lund.

I Rogaland er det særlig det polske miljøet viktig, sier KrFs varaordfører i Stavanger, Bjørg Tysdal Moe.

– De er så store. Men det er også viktig for oss som by at de deltar, for alle skal føle seg inkludert og få være med å påvirke, sier hun.

– Viktige grupper

Partileder Knut Arild Hareide sier at dette er viktige velgergrupper.

– Mange innvandrere har kristen bakgrunn og det er ikke tvil om at verdistandpunktene deres oppleves nær KrFs. Det gjør også noe med hvem KrF er. Det er stolthet i partiet over at vi er et fargerikt fellesskap, sier han.

Stemmer rødt

Velgere med bakgrunn fra Afrika, Asia og Latin-Amerika stemmer tradisjonelt på venstresida. Ved sist kommunevalg i 2011 stemte 64 prosent på Arbeiderpartiet og seks prosent på SV, viser valgundersøkelsen blant innvandrerbefolkningen utført av Institutt for samfunnsforskning.

Kun fire prosent stemte på KrF. Blant innvandere fra Europa hadde KrF kun to prosents oppslutning ved stortingsvalget i 2013, viser valgundersøkelsen.

Lag valgdeltagelse

Forsker Johannes Bergh, som stod bak valgundersøkelsen, tror muslimer vil ha høy terskel for å stemme på KrF. Derimot vil østeuropeiske innvandringsarbeidere med katolsk bakgrunn og velgere fra sør med katolsk bakgrunn være aktuelle for KrF, mener Bergh.

– Det store problemet er lav valgdeltagelse, særlig blant polakker. Den ligger på rundt 10 prosent. De er lite interessert i norsk politikk og følger lite med, men har mye kontakt med hjemlandet og kan like gjerne være politisk engasjert der.

– Vil tiltak som KrF har satt inn ha en effekt?

– Å ha polakker på lista og henvende seg på morsmålet virker fornuftig. Katolikker fra sør er en potensiell velgergruppe for KrF. Det er veldig forståelig.

krfk,arbeidsinnvandrere,caritas,dag inge ulstein,egersund krf,haugesund krf,heidi aarmo lund,institutt for samfunnsforskning,johannes bergh,knut arild hareide,krf,makda sibhatu,millicent adubofour,minoriteter,polen,richard nsamba,sandnes krf,St. Paul,stavanger krf,tromsø krf,vadsø krf,valg2015,valgkamp,politikk