Kristen-sosialisten Stephen Timms (t.v.) håper på seier. Den konservative politikaren David Burrowes og staben hans har gitt full gass dei siste dagane for å sanke så mange stemmer som mogeleg. Foto: Tore Hjalmar Sævik

Ein raud og ein blå kristen