t (til venstre) vert kritisert av Helge Simonnes (til høgre) for bruk av bispeuniform under generalforsamlinga til Mentor Medier. Simonnes spekulerer i om biskopen var medviten om at det kunne oppstå spørsmål om rolleblanding. Fotomontasje: Kirken/Silje Rognsvåg
Verbal strid mellom biskop og eks-redaktør
Del
login bli abonnent