AVVENTER: Åshild Mathisen, sjefredaktør i Vårt Land, blir i stillingen inntil videre.  Foto: Åsa Marie Mikkelsen, NTB SCANPIX

Ledere uttrykte bekymring i fire måneder gammelt brev