NY SJEFREDAKTØR: Bjørn Kristoffer Bore kommer til sjefredaktørstillingen i Vårt Land etter 20 år i Dagbladet. I sin ungdom var han med i Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag.  Foto: Adrian Nielsen / Vårt Land

Hvem er Vårt Lands nye sjefredaktør?