NY SJEFREDAKTØR: Bjørn Kristoffer Bore kommer til sjefredaktørstillingen i Vårt Land etter 20 år i Dagbladet. I sin ungdom var han med i Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag.  Foto: Adrian Nielsen / Vårt Land

Hvem er Vårt Lands nye sjefredaktør?

Trygg tro

andakt

«Han som har begynt en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.» (Filipperbrevet 1,6)