AVIS: Mentor Medier AS eier avisen Vårt Land, hvor redaktør Åshild Mathisen ble sagt opp 23. mars. Foto: Bjørn Olav Hammerstad

Aksjonærer fremmer mistillit mot styreleder i Mentor

Selv om det blir bråk

nyhetskommentar

Det er verken forskningsfronten eller folkemeningen som avgjør hvorvidt Jesus Kristus faktisk og fysisk stod opp fra de døde.

Gud har regien!

andakt

«Velsignet er Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i Kristus har velsignet oss med all Åndens velsignelse i himmelen» (Ef 1,3).