AVIS: Mentor Medier AS eier avisen Vårt Land, hvor redaktør Åshild Mathisen ble sagt opp 23. mars. Foto: Bjørn Olav Hammerstad

Aksjonærer fremmer mistillit mot styreleder i Mentor