VÅPEN: Israel skal blant annet ha solgt flere stridsvogner til et land i Asia. Illustrasjonsfoto: Fotolia

Kraftig økning i våpeneksporten fra Israel

Gud kjenner deg best

andakt

Så glemmer vi at Jesus har lovt å være med oss alle dager, at Han hører før vi ber og at Han til tider bare ønsker at vi skal hvile i Hans løfter.