OMTALT: Pinsetalsmann og pastor, Andreas Hegertun, tror ikke han har omtalt konas utseende fra talerstolen. Foto: Bjørn Olav Hammerstad

– Vi trenger noen som sier fra

Trygg tro

andakt

«Han som har begynt en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.» (Filipperbrevet 1,6)