TALE: Statsminister Erna Solbe
...
TALE: Statsminister Erna Solberg (H) overrekker trontalen til kong Harald, som er flankert av dronning Sonja og kronprins Haakon under den høytidelige åpningen av det 160. storting fredag. Foto: Jon Olav Nesvold, NTB Scanpix
Trontalen: – Norge skal ta sin del av ansvaret
Del
Den raske økningen i antall asylsøkere vil være utfordrende for Norge. Men vi
skal ta vår del av ansvaret, fastslår regjeringen 
i trontalen.

Åpningen av trontalen var helt og holdent viet flyktningsituasjonen i Europa .

– Mange mennesker er nå på flukt på vårt eget kontinent. Noen har søkt frihet og trygghet i vårt land, sa kong Harald da han leste opp trontalen, som ble overrakt ham av statsminister Erna Solberg.

I trontalen fastslår regjeringen at Norge bidrar.

– Regjeringen vil ta imot flyktningene på en god måte. Utlendingsmyndighetene, frivillige organisasjoner og enkeltmennesker gjør en uvurderlig innsats, sa kong Haral d.

Hoppet over side

I trontalen viser regjeringen til at den har fremmet en proposisjon om tilleggsbevilgninger for å håndtere situasjonen, og regjeringen ber Stortinget om rask behandling av denne.

Regjeringen peker også på at den har tatt initiativ til en giverlandskonferanse for flyktningene i Syria og nærområdene. Samtidig understrekes det at den vil fortsette innsatsen for å redde liv i Middelhavet. Ved en glipp hoppet kong Harald tilsynelatende over side to av manuset da han leste opp talen. Der utdypet regjeringen hvilket ansvar Norge har.

«Norge skal ta sin del av ansvaret. Mange har opp gjennom historien stilt opp for oss nordmenn da vi trengte en hjelpende hånd. Nå er det vi som må stille opp for mennesker i nød», lød de første setningene i den delen av manuset som ikke ble lest opp.

Økonomisk uro

En stor del av trontalen handlet også om de vanskelige omstillingene norsk økonomi står overfor i årene som kommer.

Oljenæringen vil fortsatt være viktig, men det er andre næringer som skal løfte Norge videre i fremtiden, fastslår regjeringen.

– I år er det 50 år siden petroleumsvirksomheten startet på norsk sokkel og innledet en tid med vekst og økt sysselsetting. Store petroleumsinntekter og høy produktivitet i fastlandsøkonomien har gjort det mulig å bygge ut velferden mer enn i andre land. Vi har også spart til fremtidige generasjoner. Få land har fått slike muligheter, sa kong Harald.

Men de siste årene har situasjonen endret seg.

– Norsk oljenæring vil fortsatt være viktig, men mye tyder på at det er andre næringer og nye arbeidsplasser som må løfte vårt samfunn videre i fremtiden.

Vil fremme omstilling

Statsbudsjettet for 2016 skal fremme omstilling og høy sysselsetting, lover regjeringen.

– Regjeringen vil fremme et budsjettforslag for arbeid, aktivitet og omstilling, sa kong Harald.

Høyre og Frp varsler i trontalen at de vil prioritere tiltak som bidrar til langsiktig omstilling av den norske økonomien. Skattesystemet skal innrettes slik at det «i større grad bidrar til vekst og verdiskapning».

– Fallet i oljeprisen har gjort at omstillingen må skje raskere enn vi kunne håpet på. Flere opplever nå større usikkerhet om sin jobb og sin inntekt, ble det påpekt i trontalen.

LES: Småbarnsfamilie i kirkeasyl på Stord

kong harald,erna solberg,trontale-solberg,regjering,flyktninger