Erdogan ønsket å tale til demonstrantene i Köln via videolink. Foto: Thilo Schmuelgen/ Reuters /NTB scanpix

Erdogan fikk ikke tale til tilhengere i Köln

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)