FLERE STUDIEPLASSER: Til samme
...
FLERE STUDIEPLASSER: Til sammen har NLA Høgskolen nå 100 grunnskolelærerplasser i hovedstaden, like mange som i Bergen. – Vi er svært glade for tildelingen, sier rektor Erik Waaler. Foto: NLA Høgskolen / KPK
Kristen høyskole jubler over 70 nye studieplasser
Del
NLA Høgskolen har i budsjettforliket fått 70 nye studieplasser i grunnskolelærerutdanningen i Oslo.

Til sammen har høgskolen nå 100 grunnskolelærerplasser i hovedstaden, like mange som i Bergen.

– Vi er svært glade for tildelingen og gleder oss til å starte opp i hovedstaden. Vi vil bidra til økt mangfold i utdanningstilbudet, sier rektor Erik Waaler i en pressemelding.

Multireligiøse Norge

NLA Høgskolen ønsker å være et tydelig alternativ til den offentlige lærerutdanningen med en forankring i det kristne menneskesynet. I tillegg vil NLA i Oslo også vektlegge det interkulturelle perspektivet i lærerutdanningen.

– Norge trenger lærere som håndterer religiøst mangfold og som anerkjenner religion som element hos menneskene. Vi utruster nye lærere til å møte det multireligiøse Norge, forklarer Waaler.

LES: Ny kristen lærerskole i Oslo

Rektoren kunne også i mai slippe jubelen løs da det i budsjettforliket for revidert nasjonalbudsjett fremgikk det at NLA Høgskolen har fått 1,2 mill kroner til å begynne arbeidet med lærerutdanning i Oslo.

Budsjettforliket la opp til en opptrapping mot full etablering med en langtids årseffekt på rundt 18 millioner kroner.

Inviterer til samarbeid

NLA Høgskolen vil invitere kommunene i Oslo-området til samarbeid om å utvikle praksisløpet i studiet, og utvikle utdanningen slik at den dekke behovene skolen har i framtida. Ifølge rektoren er nær kontakt med skolene avgjørende for en god lærerutdanning.

– Vi vil skape en helhetlig lærerutdanning med sammenheng mellom fagene og mellom fag og praksis. Vi vil selvsagt vektlegge faglig nivå og kvalitet i de fagene vi tilbyr og ønsker å framstå som en foretrukken lærerutdanning for framtidas lærere, sier Waaler.

Knapp tid

Grunnskolelærerutdanningen blir fra høsten av femårig med integrert master. NLA Høgskolen fikk i november akkreditering for mastergradsutdanninger både for 1.-7. trinn og 5.-10. trinn.

– Vi vil nå ta kontakt med NOKUT for å klargjøre hvordan vi kan få på plass dette tilbudet med det utdanningstilbudet som er akkreditert, og slik ivareta oppdraget fra myndighetene, sier Waaler.

– Tiden fram til oppstart er kort. Vi har heldigvis noen tilsettinger på plass, men vil nå utlyse flere og vil gjerne komme i kontakt med fagpersoner som ser verdien av et verdibasert høyere utdanningsmiljø. Vi ønsker å være en samfunnsforvandlende kraft til beste for framtidas barn og unge, sier rektoren.

LES OGSÅ: Motstrøms hos NLA Høgskolen